Friday, January 2, 2009

7. Tabung Haji

Pagi...pergi ke Lembaga Tabung Haji untuk mengemaskinikan buku buku akaun Yaya dan Ibu . Hasilnya, pihak Tabung Haji tidak membenarkan orang lain untuk mengemaskinikan buku akaun bagi pihak ketiga. Rasa kurang senang dengan peraturan tersebut. Wajarkah pihak ketiga hadir bagi tujuan tersebut? Inilah akibatnya apabila Lembaga Tabung Haji memperkenalkan kaedah pengeluaran wang di mesin ATM melalui MEPS di Bank Rakyat, di mana setengah pihak dipermudahkan urusan dan setengah pihak lagi menghadapi kesukaran berurusan.

No comments:

Post a Comment